1. Какво са Невродегенеративните Заболявания? Деменция

Невродегенеративните заболявания представляват комбинации от състояния, основно увреждащи невроните в човешкия мозък.

Невроните са градивните елементи на нервната ни система, която включва главния и гръбначен мозък. Невроните не притежават свойствата да се възпроизвеждат или самоподменят, така че, когато се повредят или умрат, те не могат да се бъдат заменени от самия организъм, което е и обяснението защо невродегенеративните заболявания са нелечими и инвалидизиращи състояние.

Най-разпространителите невродегенеративни заболявания са болеста на Паркинсон и болеста на Алцхаймлер.

Често те водят до Деменция и са пряко свързани с проблеми с движенията, нормалното психичното функциониране, паметта, мисленето, поведението и възможността за изпълнение на основните ежедневни дейности.
Деменцията е една от основните причини за инвалидност в световен мащаб!

Деменциите представляват най-големият проблем при невродегенеративните заболявания, като болестта на Алцхаймлер засяга около 70% от всички случаи.

По последни данни, страдащите от деменция в света са 47 милиона. Според доклад на Световната здравна организация всяка година се регистрират 7.7 милиона нови случаи на деменция. Изчислено е, че в Европейския съюз 6.4 милиона души живеят с деменция.

2. Болеста на Алцхаймер

Някои от Рисковите Фактори
- Наследствена Обремененост
- Напредване на Възраста
- Тютюнопушене
- Претърпени Травми по Главата
- Високо Кръвно Налягане
Някои Ранни Сигнали и Симптоми
- Загуба на паметта, конкретно скорошната памет
- Проблеми с изразяването и общуването
- Трудност при заучаване на нови задачи
- Неспособност за размисъл
- Цялостно объркване, дезориентация във време и/или пространство
- Трудност с абстрактно мислене, пропуски в преценката
- Трудност при извършаването на познати дейности
- Поставя предмети на грешно място
- Промени в поведението и личността
- Рязка смяна на настроенията
- Липса на инициативност/апатия

3. Невродегенеративните Заболявания и Оксидативния Стрес

Кръвоносен съд с плаки от холестерол
Патофизиологиите на невродегенеративните заболявания, включително болестта на Алцхаймер, далеч не са напълно обяснени. Оксидативният стрес (ОС) се счита за един от основните фактори с потенциална роля в патогенезата на невродегенеративните разстройства.
Оксидативният стрес е резултата от настъпил дисбаланс в прооксидантната/антиоксидантната хомеостаза, който води до генериране на токсични реактивни кислородни форми.
Клинични проучвания показват, че невродегенеративните заболявания се характеризират с по-високи нива на биомаркери на ОС и с по-ниски нива на биомаркери за антиоксидантна защита в мозъка и периферните тъкани. Кислородът е жизненоважен за живота, но също така е потенциално опасен, като в нашите организми съществува сложна система за контрол и равновесие за използване на този жизненоважен елемент. Наличните системи за справяне с биохимията на кислорода са сложни и много въпроси относно механизмите на регулиране на кислорода остават без отговор.

Мозъкът е особено уязвим към оксидативен стрес и увреждания произтичащи от него, поради високата си консумация на кислород, ниската антиоксидантна защита и високото съдържание на полиненаситени мазнини, много склонни към окисляване.

4. Средиземноморската Диета - доказано ефективна за предотвратяване на болеста на Алцхаймер и други Невродегенеративните Заболявания

Екстракти от листа на маслини в различните си форми са помогнали на милиони хора по свята през вековете, без те да могат да си обяснят лечебните действия на вълшебното растение в борбата с най-различни заболявания: подагра, висока температура, треска и малария, колики и стомашно- чревни оплаквания, рани, кожни възпаления, хемороиди и други.

В наши дни се наблюдава повишено внимание от страна на учените към свойствата на маслиновите листа. През 1947 година е започнало изследване от редица световно известни учени, които са анализирали начина на хранене в 7 държави, опитавайки се да обяснят очевидните различия в разпространението и развитието на редица заболявания, напълно отсъстващи или слабо разпростанени и леко протичащи в страните от Средиземноморието, за разлика от останалата част на света.
Можете да прочетете всичко за това проучване на Английски Език от ТУК - https://www.sevencountriesstudy.com/

Това проучване доказва, че средиземноморския начин на хранене в Гърция и Италия (Средиземноморската Диета) е в основата и обяснява по-доброто здраве, дълголетие и избягването на редица заболявания при жителите на тези държави.
Средиземноморската Диета се характеризира с високия прием на зехтин, маслини, плодове, зеленчуци и ядки, риби и морски дарове, както и пълнозърнести култури и избягването на червени меса. Най-съществената разлика, разбира се, била в приемът на зехтин в Италия и Гърция. Той липсвал в храненето на средностатистическият човек в другите държави.

Връзката между консумацията на зехтин и ниските нива на холестерол и триглицериди, нормалното кръвно налягане и избягване на заболявания на сърдечно-съдовата система е добре известна на повечето хора. Тя е била установена и от учените участвали в изследването на начина на хранене на 7-те страни.
Напоследък все повече се засилва и вниманието на учените към връзката между Средиземноморската Диета и Невродегенеративните Заболявания.

Редица проучвания показват, че придържането към Диетата е свързано с намаляването на риска от Болеста на Алцхаймер и по-бавния когнитивен спад:
- Средиземноморска диета и риск от болестта на Алцхаймер
Scarmeas N, Stern Y, Tang MX, Mayeux R, Luchsinger JA. Mediterranean diet and risk for Alzheimer's disease. Ann Neurol. 2006;59(6):912-921. doi:10.1002/ana.20854

- Асоциации на средиземноморската диета с когнитивни и невроизобразяващи фенотипове на деменция при здрави възрастни хора
Aimee J Karstens, Lisa Tussing-Humphreys, Liang Zhan, Niranjini Rajendran, Jamie Cohen, Catherine Dion, Xiahong Joe Zhou, Melissa Lamar, Associations of the Mediterranean diet with cognitive and neuroimaging phenotypes of dementia in healthy older adults, The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 109, Issue 2, February 2019, Pages 361–368,
https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy275

В процеса на множеството изследвания и анализи над свойствата на зехтина, учените се натъкнали на доста интригуващ факт - повечето от тези активни съставки с благотворно влияние върху човешкото здраве, се съдържали в доста по-високи концентрации в листата от маслинови дървета. В наши дни по-голямата част от вниманието на учените е насочено към свойствата на маслиновите листа.

5. Естествени Антиоксиданти и Полифеноли, Олеуропеин и Хидрокситирозол

Както вече отбелязахме, Оксидативният Стрес е в състояние да нанесе огромни щети в много от системите на организма ни, като особено пагубни могат да бъдат те към нервната ни система. За щастие, и тук природата е предвидила механизъм за справянето с него, а именно - Антиоксидантите.
Обикновено в перфектния случай, антиоксидантната система в човешкото тяло може напълно да изчисти агресивните свободни радикали, поддържйки баланса между окисляване и антиокисление. В реалния свят обаче, ние сме изложени на постоянни външни вредни въздействия - радиация, слънчева светлина, мръсен въздух, лекарства, пестициди и какви ли още не, които правят мисията на съществуващата ни естествена система за противодействие на оксидационните процеси много трудна. Затова е важно, да се опитаме да помогнем на организма ни в тази вечна битка, осигурявайки му балансирано количество външни антиоксиданти.
Можете да прочетете подробната ни статия за антиоксидантите последвайки този линк.

Конкретни доказателства за оксидативния стрес при Болеста на Алцхаймер показват потенциалната роля, която антиоксидантите, като фенолни съединения от различни растения, биха могли да играят в неговата превенция и управление. Естественият произход на тези фенолни съединения и тяхната реактивност към множество мишени ги превръща в потенциално полезни инструменти за справяне с многофакторната етиология на Невродегенеративните Заболявания.

Тук искаме да спрем вниманието ви, на два от тези полифеноли, с изключителна роля и значение за овладяването на оксидативния стрес, а именно Олеуропеин и Хидрокситирозол.

Хидрокситирозолът е един от основните фенолни компоненти на зехтина. Той присъства и в плодовете, но съдържанието му в листата на маслината (Olea europaea L.) е многократно по-голямо. През последните десетилетия е добре документирано, че това фенолно съединение има значителни ползи за здравето, като са открити защитни действия в предклинични проучвания срещу няколко групи заболявания - сърдечно-съдови, рак и синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН). Механизмите на действие включват мощни антиоксидантни и противовъзпалителни ефекти, наред с много допълващи други. Значението на хидрокситирозола в защитата на липопротеините с ниска плътност и неговото въздействие върху намаляването на риска от сърдечно-съдови заболявания е подчертано от Европейския орган за безопасност на храните, който заключава, че 5 mg хидрокситирозол и неговите производни трябва да се консумират дневно, за да се постигне този ефект на физиологично ниво.
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:136:0001:0040:en:PDF
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4728
Изследвания върху защитните действия на
Хидрокситирозол
срещу неврологични разстройства
Другият мощен и много важен фенол, с чието присъствие в Екстракта от Маслинови Листа се обясняват и много от полезните му действия, е ОЛЕУРОПЕИНЪТ.
Изследвания върху защитните действия на
ОЛЕУРОПЕИН
срещу неврологични разстройства
Намаляване на възпалителни биомаркери (TNF-α, IL-1α, iNOS, COX-2) след увреждане на гръбначния мозък (животински модел)

6. OliveBoost - едно изцяло природно решение за профилактика и предпазване от Невродегенеративни Заболявания

OliveBoost е 100% ЧИСТ ВОДЕН Екстракт от Маслинови Листа

В секцията БЛОГ на сайта ни, се опитваме да съберем и синтезираме най-новата и полезна информация, разделяйки я тематично за всяко от многобройните полезни действия на Екстракта.
В тази статия, се опитахме да Ви запознаем с малко повече детайли с още едно от тези действия - възможността за превенция на жестоките заболявания на нервната система. По един напълно естествен и природосъобразен начин, ние можем да помогнем на организма си да се пребори с коварния оксидативен стрен и да се предпази от безброй заболявания.

Ежедневния прием на OliveBoost е силно препоръчителен в дългосрочен план!

Ползите са безброй!

Не губете време - погрижете се за себе си сега!

Защо Olive Boost е различен?

- Съдържанието на полифеноли в Olive Boost е в най-висока концентрация сред подобните продукти на пазара!
- Технологията с която произвеждаме Olive Boost е уникална, не налагаща използването на никакви химикали и алкохоли в който и да е от производствените процеси!
- Единствен в Гърция!
- Използваните в производството свежи листа от диви дървета се събират в планински райони само пролетно време!
- Без никакви добавки, пълнежи и консерванти!

Нормално препоръчаният прием е от по 10 капки 2 пъти на ден.

Може да се използва неопределено дълъг период от време без риск от поява на нежелани странични ефекти.

Ефектите от приема на Olive Boost са строго индивидуални и зависят от множество различни физически показатели.
Olive Boost - 30 ml
37
лв.
20 (два пъти по десет) капки на ден.
Достатъчно за един месец!

Купете на тази цена и от магазина близо до Вас!
Постоянно растяща партньорска мрежа!
ОПИТАЙTE СЕГА!
Ако все още се колебаете, но и бихте искали да се запознаете с продукта, възползвайте се от програмата ни за новорегистрирани клиенти!

Вземете 1 шишенце безплатно, като заплатите само куриерската услуга за доставката му!

За участие, изпратете ни е- мейл с Вашите имена и телефонен номер на:
zdrave@oliveboost.com

Абонирай се за нашия блог и специални оферти

E-mail адресът Ви няма да бъде споделен с никого!
С натискането на бутона Вие се съгласявате с нашата GDRP политика.
Разгледайте и другите статии за ползите от OliveBoost в няшия блог тук...
Click to order
Поръчка
Total: 
Три Имена
Имейл
Телефон
Адрес за доставка:
Моля посочете Ваш адрес или офис на Спиди.